Sunday, 9 September 2012

பொய்

 
ராகு ஒன்று, இரண்டு, ஐந்து, ஒன்பதில்

அல்லது

சந்திரன் ராகு சாரம் பெற்றாலோ

அல்லது

சந்திரன் சனியுடன் தொடர்பு பெற்றாலோ

அந்த ஜாதகர்கள் பொய்யும் சொல்வார்கள்.

(ந்ன்கு கவனிக்கவும் பொய்யும்)
 

No comments:

Post a Comment