Monday, 17 September 2012

ஜோதிடப்பழமொழிகள் - 4


சுக்ர திசை சுழட்டி அடிக்கும்.சுக்ரன் ஒரு சில லக்னத்த்ற்க்கு நல்லவனாகவும்

ஒரு சில லக்னத்திற்க்கு கெட்டவனாகவும் இருப்பார்.

இதன் படி பலன்கள் அமையும்.

No comments:

Post a Comment