Monday, 17 September 2012

கோச்சார குரு


கோச்சார குரு ஒன்பதாவது ராசிக்கு வந்தாலோ அல்லது

8வது, 17வது, 26 வது நட்சத்திரத்திற்கு வந்தாலோ

மிகுந்த மகிழ்ச்சி மற்றும் உற்சாகத்தினைக் கொடுப்பார்.

No comments:

Post a Comment