Saturday, 15 September 2012

ஜோதிடப்பழமொழிகள்-23


குரு பார்க்க கோடி நன்மைஒருவரது ஜாதகத்தில் குரு இருந்த

இடத்தை விட குரு பார்த்த இடங்கள்

மிகச் சிறந்த பலன்களை தரும்

No comments:

Post a Comment