Saturday, 15 September 2012

ஜோதிடப்பழமொழிகள்-27


ராசி இருக்கு தாசில் பண்ண

அம்சம் இருக்கு கழுதை மேய்க்கராசி கட்டம் சிறப்பாக இருந்தாலும்

அம்சமும் சிறப்பாக அமைந்தால்தான்

யோகம் உண்டு.

No comments:

Post a Comment